XtGem Forum catalog

tinhyeudieuki
Dưới đây là 1 số mẫu tin nhắn đặc biệt để chúc mừng trong các dịp sinh nhật, Valenteen, Noel,...
Mẫu Số 1
。 _::_______ ★。
☆/_________/\ 。
|画_画|_'|
☆。
★。 ☆ 。。 、、、、、、、、、、\☆ 。\☆\\\\、*\\☆、\\\、、*\\、 。★。 ☆ 。Happy To day! I ♥ U ★。 ☆ 。 ★。 ☆ 。
Mẫu Số 2
。ーゞ丷 。☆☺-☺ ☆ 。 ★。\|/。★ 。 HAPPY 。 ★。/|\。★ 。☆ |0V3 ☆。 ღ / / ☆ ☺ / ★ / ☺ 。 / • 。•/。ღ /☺ / 。☆ ☆。 ★。\|/。★ 。 HAPPY 。 ★。/|\。★ 。☆ ゞ丷☆☆。ーゞ丷
Mẫu Số 3
|☺V3 .★。 ☆ ☆。★ *(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)* »~:¤.·º`·. I ♥ U .·´º·.¤:~« *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)* 。HAPPY ☺ - ☺ ★。 ☆ 。 ☆ !。★ 。☆ |0V3 ☆。 ღ ☆ ☺ / ★ / 。 / • 。•/。ღ /☺ / 。☆
Mẫu Số 4
、、、☆、、、\\*\\★、CUTE\\*\\。★、、、、、、、☆ \*★、☆、\\☆\\\\、*\MY\☆、\☺+☺=♥ \\、、*\\、、。*lov3\\\\*\\★\\\。★ \*FOR、 ★。、* \。★ 。、、☆\\\、、*\*Y0U。*。\、、\\
Mẫu Số 5
☆ ·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`·.LOVE.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`·. YOU.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`· .FOR.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`· .EVER.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
。ーゞ丷 My |0V3 ☆。ღHAPPYღ。☆
Mẫu Số 6
( ">
( 'º(' )
··( ,,)v)(v(,)\
···|¸¸)¸¸)(¸¸(¸¸|\
☆ /★ 。 • 。•/。ღ / 。☆ ☆。 ★ I |☺V3 U.☆ Hôn trộm anh à? ☺+☺=♥ Đồ ngốc kia anh yêu em nhiều lắm. Chúc em luôn Vui Vẻ và Hạnh Phúc bên anh mãi mãi nhé ! / 。 • 。•/。ღ / 。☆ ☆。 ☺+☺=♥
Mẫu Số 7
♥♫ ♥♣ ☆ 。 ★\|/。★ ☆ ☆\♦♫••♥* ...••(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"") "-.]~[ HAPPY 20 - 10 ]~。☆ 。 ★\|/。★ ☆ [.-" (_.-"§"-._) Chúc em yêu。☆ 。 ★ luôn vui vẻ 。☆ 。 ★và hạnh phúc ! 。☆ 。★\|/。★☆..♫•♦•。☆ 。 ★
Mẫu Số 8
HAPPY VN WOMEN DAY ! ☆■☆Δ☆■☆※◆◇│◇◆※ ·´`·.¸☆¸.·´¯`·.¸☆¸.·´¯`·.¸☆¸.·´¯`·.¸☆¸.·´¯`·.¸☆¸.·´¯`·.¸☆¸.·´¯`·.¸☆¸.·´¯`·.¸´☺閄▽꬝∵∵☆ CHÀO MỪNG ②☺ THÁNG ①☺ ▓□ゞ丷Δ☆※◆◇│·´`·.¸☆¸.·´¯`·.¸☆¸.·´¯`·.¸☆¸.·´¯`·.¸☆¸.·´¯`·.¸▓□ゞ丷Δ☆¸.·´
Mẫu Số 9
Happy VN Women Day ★ ♥ ☆。 .• Chào Mừng 2☺ - 1☺ ☆ .•♥ Ngày Phụ Nữ Việt Nam.♥☆ .•♥ ☆。 .I•l♥v3•Girl☆。 Chúc các bà,♥ ☆。 các chị , ♥ ☆。các mẹ, ♥ ☆。mọi điều tốt đẹp nhất....•♥ ☆。
Mẫu Số 10
。丁ớ… 。…丫仓u… 。…。…吖'…。


…丁ớ。 。…论u…。 …。…长ậu…。


。长计'… …。长ậu… 。…。长á心。


…长ậu。…。 。…长ẹo…。 。…。己âu…。


。丁ớ…。 。…长ẹo…。 。…。乌ữa…。


。乌ữa…。 。…丫仓u… 。… 。己âu …


。论u…。 …。己âu…。 。…。mã心…
mau so 11
ღ / ☆ / ☺ /★ / ☺ / 。 / • 。•/。ღ / ☺ / / ☺ / ☆ / 。 / 。☆ GOOD ☆ 。 ★。\|/。★ 。 HAPPY 。 ★。/|\。★。 ☆ FUN ☆。 »— (¯°•.†l0v3U!.•°¯) —«
mau so 12
☆ ·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.· ».·º`·.CHUC.·´º·.« ☆ .·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·. 、、、、、、 ☆· .¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.· ».·º`·. EM.·´º·.« ☆ .·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·. 、、、、、、 ☆· .¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.· ».·º`· .NGU.·´º·.« ☆ .·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·. 、、、、、、 ☆· .¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.· ».·º`· .NGON.·´º·.« ☆ .·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·. 、、、、、、 。ーゞ丷 My |0V3 ☆。 ღHAPPYღ。☆
mau so 13
._ _. -._ _.+ +-._ _.+" -+-._ . _.+" .-+-._ ." _.+" .-+-._ . " ." _.+" .-+-._ -. ". ." _.+" .-+-._ +-. ". ." " _.+" .-+-._ -+-. ". !." "+ _.+"+ .-+-._.-+-. ". u!." "+._.+"+. .-+-._.-+-. ". ou!." "+._.+"+._ .-+-._.-+-. ". you!." "+._.+"+._. .-+-._.-+-. ". e.you! "+._.+"+._.+ .-+-._.-+-. ". ve.you! "+._.+"+._.+" .-+-._.-+-. ". ove.you! ." "+._.+"+._.+" .-+-._.-+-. -. ". Love.you! ." "+._.+"+._.+" .-+-._.-+-. -+-. ".I.love.you!." "+._.+"+._.+" .-+-._.-+-._.-+-. ".I.love.You!." "+._.+"+._.+"_!
mau so 14
\、★\'、☆\\'、☆\、 'säø★、\★\、★、\' \、\、☆\'★ \、☆、\ ßäñg '\、'★\、、\☆、☆ '\ ☆、\、\★\'\\★ '\、\☆、 røï
mau so 15
♥*(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)* »~:¤.·º`·. I ♥U .·´º·.¤:~« *(¸.·'´(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.¸)* ♥
TRANG CHU
TOP-RATING countreg.com ratingTinhyeudieukirating